Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Regthoeken. 15
4. Hoe veel □ ellen heeft eene Nederland-
sche roede? — Hoe veel □ palmen heeft eene
□ el? — En hoe veel □ duimen heefl eene □
palm?
5. Uit voorstel 3 weet gij, hoe veel □ voeten
eene □ Rijnlandsehe roede heeft, en hoeveel □
duimen er in eenen □ voet zijn; hoeveel □ dui-
men zijn er dan in eene □ Rijnlandsehe roede?
6. Kunt gij ook berekenen, hoe veel □
Nederlandsche duimen er in eene □ Nederland-
sche roede zijn?
7. In eene kamer van 6 ellen 5 palmen
lengte, en 3 ellen 96 duimen breedte, wil men
een' nieuwen houten vloer laten leggen; hoe
veel planken zal men daartoe noodig hebben,
die juist zoo lang als de kamer, en beschaafd
zijnde, 288 strepen breed zijn ? Antw. 13.75
planken. Moet de lengte hier ook in de berekening
gebruikt worden?
8. In eene kamer, die lang is 18, en breed
16 Rijnlandsehe voeten, wil men eenen steenen
vloer leggen met vloersteenen van 9 duimen in
het vierkant, dat wil zeggen, dat ieder 9
duimen lang en 9 duimen breed is; hoe veel
vloersteenen zal men tot deze kamer noodig heb-
ben? Antw. 512 vloei'steenen.
9. Op eene laan staan, aan beide zijden, 3
rijen boomen, in iedere rij 85 stuks; hoe veel
boomen zijn er dus op die laan?
10. Een hof, ter grootte van 46 ellen leng-
te, en 31 ellen breedte, is met boomen beplant j
die ieder 5 ellen van elkander staan, en waarvan
de buitenste rijen van de gracht, rondom den
hof, verwijderd zijn 3 ellen; hoe veel boomen
staan er dus in dien hof? Antw. 54 boomen.
11.