Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
der JJne- en Vierhoeken, 11
Een vierzijdig vlak, dat
•y J^*®' geene regte hoeken
/ / vereischt, maar, even als
/iilJ_/ de regthoek en het vierkant,
^ D de tegen overstaande zijden
overal even wijd van elkander heeft, heet een
eveniüijdig vlah En daar evenwijdig in het La-
tijn parallel heet, zoo noemt men zulk een even-
wijdig vlak ook parallelogram.
Om in de beschrijving van een vlak te we-
ten, welke zijden of lijnen men bedoelt, tee-
kent men op ieder einde dier zijden eene let-
ter, bij voorbeeld: op het eene einde A en op
het andere einde B, en dan noemt men de ge-
heele lijn AB. Als men andere letters noemt,
dan wordt de lijn ook met die letters aangeduid.
Van het bovenstaande evenwijdige vlak zijn dus
de lijnen AB en CD, zoo ook BC en AD, pa-
rallel of evenwijdig.
De regte lijn AC in een evenwijdig vlak
ABCD, welke van den eenen hoek tot deszelfs
tegenovergestelden hoek getrokken is, wordteen
diagonaal of eene lioehlijn genoemd.
Alle vierzijdige vlakken, waarvan het eene
paar tegen overstaande zijden evenwijdig en het
andere niet evenwijdig is, heeten trapeziums;
alle overige vierzijdige vlakken heeten onregel-
matige vierhoeken^ en vlakken, die meer dan vier
zijden of hoeken hebben, worden veelhoeken ge-
noemd.
Vragen,
1. Welke onderscheidene gedaanten kunnen de
vlakken hehhen ?
2