Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Auteur: Kremer, Hendrikus
Uitgave: Groningen: J. Oomkens J. Zoon, 1862
6e dr; 1e dr.: 1821
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5536
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205799
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek, voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
8 Beschrijving der meetkunde.
oppervlakten. De Meetkunde der ligchamen is
de wetenschap van het vinden der grootte van
de uitgebreidheden, die de ligchamen of dingen
van binnen bevatten.
Gemakkelijk begrijpt men, dat deze weten-
schap in het burgerlijke leven zeer nuttig is:
want daardoor vindt men, hoe groot het stuk
lands is, dat men koopt, huurt of verhuurt, of
waar men belasting van betaalt; daardoor berekent
de aannemer, hoeveel aarde er tot eenen dijk be-
noodigd is; de brouwer, hoe groot zijne kuip
moet wezen; de bouwmeester, hoe veel hout
en steen hij benoodigd is; ja, de aardrijkskundi-
gen en natuurkundigen moeten van deze weten-
schap een veelvuldig gebruik maken. Om deze
groote nuttigheid is dit boekje voor jonge leer-
lingen opgesteld, en daarin alles overgeslagen en
vermeden, wat niet allernoodzakelijkst vereischt
wordt. Men lette dus op de regels en derzelver
gronden, die in dit boekje voorgedragen wor-
den; en wanneer de leerling deze wel begrepen
en de voorstellen daarnaar uitgewerkt heeft, zal
hij vatbaar zijn, om de Meetkunde, in haren ge-
heelen omvang, naauwkeuriger in grootere wer-
ken te beoefenen.
Opdat de leerling toone, dat hij het voorge-
dragene in deze paragraaf begrepen en onthou-
den heeft, moet hij de volgende vragen monde-
lijk aan den Onderwijzer beantwoorden.
1. Wat hebben alle dingen, die men ziet?
2. Wat onderscheid is er in de uitgebreidheden?
3. Wat is de Meetkunst?
4. Wat is de Meetkunst der vlakken?
5. En wat is de Meetkunst der ligchamen?
§ 2.