Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
tenmarkt voor den liefhebber van schoon vee belangrijk,
hoewel nagenoeg ontoegankelijk. Een weinig later drentelen de
talrijke naaimeisjes naar hare winkels, en de uitwonende bedienden
naar de respectieve magazijnen. Tegen negen uur is de stad
vol van de Spes Patriae. ') Dan openen de veelviddige en
veelsoortige inrichtingen van onderwijs hare deuren, en voor
eenigen tijd is de schooljeugd uit alle klassen der maatschappij
het overheerschend bestanddeel der straatbevolking. Deftige en
ernstige kooplieden, die zich naar himne kantoren spoeden, en
ambtenaren, die hunne bureau's opzoeken, volgen de zorgelooze
jongelingschap. Dan komt voor eenigen tijd betrekkelijke kalmte.
De arbeid is in vollen gang, maar een groot deel van den arbeid
wordt binnenshuis volbracht. A''an equipages zijn het de rijtuigen
van enkele handelaars, die zich naar 't kantoor laten brengen,
eenige afrij wagens en voorts de dokterskoetsen en de vigilantes,
waarin vreemdelingen en reizigers rondtoeren.
Ten twaalf uur barst de schoolbevolking wederom uit. In
statige rijen trekken de kinders der bewaarscholen naar buiten
en enkele andere scholen »wandelen." Wie van kinderen houdt,
kan 'dan zijn hart ophalen in het Park of in de Nieuwe
Plantage. — Eén uur; en de kooplieden snellen naar de
beurs. Op de kaden wordt het stil. 't Is schafttijd. De snorrende
stoommacliines rusten, de ratelende wagentjes, waarmee de
koopwaren van de schepen en booten worden gereden, staan
een oogenblik stil. Tegen zakken en balen, op planken en stoepen
genieten de sterke werldui hun middagmaal. Vrouw of kind zit
erbij en het hondje wordt niet vergeten. — Twee uur. De storm
der beweging verheft zich. De schoolkinderen vliegen als een zwerm
musschen voort op liet geluid der klok. De beurs gaat uit. De arbeid
wordt hervat. De dames komen op straat. De tijd van bezoeken
brengen, van boodschappen doen, van wandelen is daar. De equi-
pages rollen over de straten. Op de Singels trapelen de rijpaar-
den. De kindermeisjes en bakers flaneeren met de haar toever-
trouwde schatten. Kusteloos gaat de arbeid voort. Het leven is
') Hoop des vaderlands.
-) Drentelen rond.