Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
Neefs uitleg was ontwijfelbaar!
Deez' had zich bovendien verbonden
Om borg te staan voor Spa, wanneer
Men nog mocht twijflen aan 's mans eer.
Was ook de nacht reeds ver verstreken.
Rechtvaardigheid en medelij'
Ze bleven thans niet in gebreken
En de arme Pieter Spa was vrij.
AV. J. Van Zeggelen.
{Gedichten. Leiden, D. Noothoven van Goor.)
GERMAANSCHE RECHTSPLEGING.
De rechtspleging is nog niet ten einde. De nu ingebrachte
beschuldiging schijnt ernstig, want de voorhoofden rimpelen
en de wenkbrauwen trekken zich samen. En gij ziet met
eenige verbazing op, want, zoo ge straks de rechters hebt her-
kend, thans herkent ge den beschuldigde: het is de driftige,
erbarminglooze, die in den waanzin des toorns zijne mishandelde
echtgenoote eene wreede straf deed ondergaan. Thans staat hij
zelf terecht, en de wandaad, waarvan hij wordt beschuldigd,
voert niet minder dan eerloosheid met zich. Hij is mede geweest
onder de uitgetrokken hulpbende. Dat hij nu op het slagveld
een gulzig gebruik heeft gemaakt van de spijzen, door de vrouwen
aangebracht, dat moge men zijner grove maag, niet hem Avijten;
dat hij in die ure zich te buiten ging aan den sterken gerste-
drank, daarvan kan de oorzaak liggen in den feilen dorst; dat
liij bij vernieuwden aanval zijn wapen heeft gevoerd als een
waggelende dronkaard, daarvoor is hij zijn eigen lijf verant-
woording schuldig; maar dat hij, in het heetst van den kamp
idt het gelid geweken, wijkende een krachtig aandringenden
vijand ontvloden is en in de vlucht zijn schild heeft weggewor-
pen ......dat is eene daad, waarmee hij de eere van zijn stam
heeft verkort en den krijgsroem van allen ontluisterd.