Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hij zou een slecht beambte wezen,"
Hernam de agent, »genoeg voor n>i;
De Commissaris zal aan u.
Zoodra 't hem lust, de les wel lezen.
Dat hij jou achter tralies sluit.
Wees daar gerust op; lioor, schavuit!
Maar troost je, want daar zijn er meer
Van jou kornuiten." — »Lieve Heer!"
Riep de arme man, »wat komt mij over.
Mij op te brengen als een roover.
Het is afschuwlijk!" — »Kom, vooi'uit!
Weg met dien kerel!" riep men luid;
En ieder üistte naar zijn zak.
Eene oude vrouw, daar staande, sprak:
»Wie zou dat zeggen van dien kwant?"
Een ander riep: »W^at vroom gezicht!
Hij, die 't niet wist, hij gaf wellicht
Zijn zondagsduiten hem te pand!"
Ja, al dien schimp en hoon vernam
De man, onschuldig als een lam.
Hij, die 'geen schepsel leed zou doen,
Hij, steeds zoo kiesch op zijn fatsoen.
Die met zijn vrouw in Amsterdam
Het koningsfeest aanschouwen kwam.
Werd thans, wie had dit ooit gedacht.
Door dienders naar de kast gebracht!
»Hier, vagebond! ga hier maar zitten,"
Dus schreeuwde men hem toe, zoodra
Hij in de kast was, de arme Spa.
»Ja, zie maar rond, je moest nog vittenI
't Is wel zoo keurig niet en net.
Maar 't is hier ook geen hofsalet!
Het is gemeubeld zoo 't behoort.
Voor jou en volkje van je soort." —
»Kan 'k nu den commissaris spreken?"
Vroeg Spa, vol angst en zielsverdriet.
»Geduld, geduld! zoo driftig niet,"