Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
Een tweede en derde doek verscheen,
Die blijkbaar niet de zijne waren.
Nog vreemder stond hij rond te staren.
Zoodra 't hem bleek, dat in dien zak
Nog meer, dat hem niet toekwam, stak.
Ja, zelfs een volle beurs met geld.
Wat was de brave man ontsteld!
Wat angst, wat zorg sprak uit zijn blikken,
Wat sloeg hij de oogen schuw in 't rond!
Doch wie zou niet als Spa verschrikken?
Toen deze schier op d' eigen stond
Zich bij den rokboord aan zag grijpen
En zich in de armen voelde knijpen.
»Dat had je niet gedacht, schavuit!
Dat valt je tegen," riep een stem
Op donderenden toon tot hem.
»Een zakkenroller!" riep men luid.
—■ »AVee mij, wat zal me nu gebeuren?"
Sprak Spa. — »Dat zal je straks bespeuren
In 't logement der politie,"
Zei een der beide mannen, die
Hem stevig hadden aangevat.
»Hoor, galgestrop! versta je dat?
Kom aan, kom daadlijk met ons mee!"
— »Maar menschen, laat me toch met vree!"
Sprak onze held; »hoort, vriendenlief.
Je hebt abuis, ik ben geen dief,
Ik, eerlijk man!" — »Ei," sprak de agent,
»Wat sta jij daar onnoozel, man!
Wat zeg je, dat jij eerlijk bent?
Die zak getuigt er nogal van!"
— 'k Beken, de schijn is tegen mij,"
Zei Spa, wiens angst ten toppunt klom,
»Maar 'k zweer erop, geloof me vrij,
'k Weet niet, hoe 'k aan die zaken kom.
Men heeft mij vast een kool gestoofd!"
— »Wie zulke hu, als gij, gelooft.