Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
Dan sloeg hij zich er dapper door;
Want zie, hij nam zich stellig voor
Om, waar 't hem wat te drukkend werd.
Bijtijds zich uit den weg te maken
En voor zijn veiligheid te waken;
AVas daarbij 't uitzicht hem versperd,
Nog liever, dacht hij, lijd ik dit.
Dan dat ik weer in de engte zit.
Wat menschen zag hij bij den ander!
Wat woelde 't alles door elkander!
Maar 't geen 's mans aandacht niet ontging.
Was hier en daar een vreemdeling.
Juist met zoo'n petje op 't hoofd, als dat.
Wat hij voor zich gekozen had. ')
Hij had dus met dat tooisel vrede:
Want, dacht hij, staat liet me al wat vreemd,
Green mensch toch, die 't mij kwalijk neemt.
En 'k ben er ook niet éénig mede!
De morgen vlood allengs daarheen.
De klokken sloegen dra halfeen.
Straks was het uur van d' intocht daar;
Spa kwam nu na veel zoekens klaar.
Toen hij in d' omtrek van den Dam
Een extra mooie plaats bekwam.
Zoo door de menigt' heen te sjouwen.
Wie zal dat voor geniaklijk houen?
Ook Spa gevoelde 't wicht ervan ;
't Zweet stond op 't voorhoofd van den man.
Geen wonder toch! nauw stond hij daar.
Of in een oogwenk greep hij naar
Zijn zakdoek, om 't gelaat te drogen;
Stel 's mans verbazing u voor oogen.
Toen uit den zak in plaats van één,
') L'it vrees van, evenals [bij eene vioegere gelegenheid in 't dnik
gewoel last te hebbi'n van zijn hoed, had Spa in Amsterdam eene pet
gekocht.