Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
ü7
en Boschjesmannen. De Arabieren geven die schalen als geschenken
aan de Maraboets '), terwijl de christelijke Kopten haar tot
lampen in de kerken gebruiken. Doch gelijk bekend is, zijn de
meest geachte gedeelten van den struisvogel zijne schoone witte
en zwarte slagpennen. Hoe dunner de schacht en hoe langer en
golvender de vanen zijn, des te grooter is de waarde; voor
een pond der allerschoonste vederen, 70 tot 90 stuks, betaalt
men in de Kaapstad gaarne 12 pond sterling. Uit de zwarte
vederen vervaardigen de Beetsjoeanen fraaie zonneschermen, die
tot het gewone doeleinde of wel als teeken van droefheid dienen.
Het is een aardig gezicht, een wilde, wiens huid weinig minder
grof is dan die van het neushoorndier en wiens kleur niet eene
gepoetste laars wedijveren kan, zijn aangezicht met zulk een
praclitigen parasol voor de zonnestralen te zien. beschermen.
Dr. T. C. Wiskleh.
(SaluuHijke geschiedenis van het dierenrijk. Sneek, Van Driiten en
Bleeker.)
EEN BAAS-HENGELAAR.
Prettige lu-en brachten wij door bij Bram Geels, den »kleede-
renmaker," zooals met gele letters op het glas, dat boven de
deur was aangebracht, stond aangeduid. De man had in zijn
jongenstijd een ongeluk gekregen aan een zijner voeten, waarvan
liet fatsoen geheel was veranderd. Het gevolg was geweest, dat
hij in zijne bewegingen belemmerd werd en daarom bij het kiezen
van een ambacht op dat treurig gebrek bedacht had moeten
zijn. Hij werd »kleederenmakei'", terwijl hij anders zeker jager
') Mohammedaansclie priesters, in Noonl-Afrika, die in moskeeën en
grafkapellen de godsdienstplechtigheden verrichten. Zij worden heilig
geacht.
^ Nakomelingen der oude Egyptenaien.
5*