Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
ook het verwijderen van de Waterpest '), daar, waar deze
plant zich eenmaal goed gevestigd heeft.
Zij woekerde zoodanig voort, dat, naar men verzekert, de
waterstand eener kleine rivier er in korten tijd niet minder dan
een voet door gerezen was. —
Vóór eenige jaren kwam een stuk van die plant ook te Utrecht
in handen van ....
Nu zou men denken, dat die nieuwe eigenaar, de eigenschap-
pen ervan kennende, dit nieuwe gewas zorgvuldig binnen de
grenzen van een waterbak of iets dergelijks zou beperken. Dat
deed hij ook, maar hij deed meer, naar men zegt.
Hij nam stukjes ervan mee, wanneer hij om de stad ging
lierboriseeren, d. i. wilde planten ging verzamelen, en dan
wierp hij, alweder naar men zegt — maar 't moet wel zoo
wezen — heel onschuldig hier en daar een klein stukje ervan
in 't water, om later eens te zien of 't hier ook groeien wilde.
En of 't er groeide?
Reeds twee jaren daarna waren de singels er zóó goed van
voorzien, dat men er karrevrachten vol van opvischte.
Komt ge nu in den zomer te Utrecht, dan vindt ge vaak hier
en daar groote hoepen groen op de kanten van 't water liggen;
't is de AVaterpest, die men iiit de grachten moet verwijderen,
wil men, dat de vaart niet geheel belemmerd worde. Men voert
thans een onvermoeiden strijd tegen dit gewas, maar 't laat
zich niet verwijderen, want liet minste stukje, dat in 't water
achterblijft, groeit met ongenieene snelheid weder in alle rich-
tingen voort.
En ilie aardigheid kost nu jaarlijks aan de stad Utrecht eene
vrij belangrijke som, die men wel als eene vaste uitgaaf op
't budget') kan brengen, daar ze denkelijk eer vermeerderen
dan verminderen zal. In de Rotterdamsche singels komt dit
plantje ook al veel menigvuldiger voor, dan men wel wenseht.—
Verleden jaar is 't ook in de nabijheid van Leiden gezien, en
dat is geen wonder, want het blijft aan de zwaarden of 't roer
') Elodea canadensis is de wetenschappelijke naam van deze plant
') Begrooting.