Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
(1er grootste heeren uit de buurt, als »Heer van den l'auwenburg!"
Het was blijkbaar te veel!
»0," stamelde hij, »de eer is aan mij —''
»Ik ben zoo vrij geweest eerst oen kaartje binnen te zenden —"
zeide de baron.
»AVas volstrekt niet noodig geweest!" liernam Janssen met
een heel Avijs gezicht, terwijl ik op den achtergrond geheel in
het vergeetboek scheen te geraken; »we hadden al van uwe
aankomst gehoord en — en — verheugden ons zeer kennis met
u te maken. Neem plaats, als het u belieft, — hier op dezen
stool," on terwijl hij den bezoeker in den fatiteuil etablisseorde '),
gaf hij mij een wenk om de papieren op tafel eventjes op te
ruimen, wat ik ook deed, terwijl Janssen zelf met veel schijn-
bare nonchalanceeen zijden zakdoek wierp over oene oude
prijscourant van de Amsterdamsche nuirkt, die ik, jiX:.;iiets go-
lieims bevattende, het niet de moeite waard geacht ht", re bergen.
»Het zal mijne vrouw en dochter," zei Janssen, »zeer spijten,
als zij te hiiis komen en hooron, dat —"
»0," verontschuldigde zich de baron, »het verlies is aan
mij: — maar ik hoop, dat het mij vergund zal worden nader
bij de dames aan te komen. Ik moet eerstdaags weder in de
b\iurt wezen —"
»0," zei Janssen, »bij de familie Kalkoen; die kennen we
nok: allerliefste menschen!"
Do baron antwoordde met eene diplomatieke buiging.
»1' hoeft ook zeker de familie gekend, die vroeger hier
woonde?" vroeg Janssen. »Hoe vindt u de veranderingen, welke
ik op liet goed heb laten maken?"
»Ik kwam tusschenbeide wel bij de vorige bewoners A-an uav
kasteel," zei de baron, »en ik a-ind alles zeer a-ei-fraaid, sedert
ik den laatsten keer liier was."
»Als gij niet reeds zulk eene lange Avandeling gedaan hadt,
zou ik u mijne nieuAve stallen willen laten zien," zei Janssen,
tot mijn schrik, daar ik er pas uitgekomen was.
') In den leuningstoel plaatste.
.Achteloosheid.