Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
F)2
»Kom, sla hier de trommel en steek de trompet!
»Maar langzaam en statig, als zij 't een gebed,
»En treed met ons vaandel naar voren:
»Zij zullen het Prinsenlied hooren!"
Zij zongen het, saam om den heuvel geschaard,
Jlet de hand aan den hoed, met de hand aan het zwaard.
En plechtig, ver in 't ronde
Klonk 't lied van Aldegonde.
Toen sprak nog de hopman een: »Broeders, goè nacht!"
En 't vendel trok voort; aan de kim, als een wacht.
Verhieven Holland's duinen
In 't avondrood hun kruinen.
F. L. Hemkes.
{XL Gedichten. Leiden, E. J. Brill.)
EEN DEFTIG BEZOEK.
Toen ik gisteren morgen te Amsterdam mijne koffer pakte,
legde ik op verzoek van mijne vrouw ook een boekje wit jDa-
pier erin, ten einde dadelijk en dagelijks al mijne bevindingen
op te teekenen. Ik zit nu op mijne kamer bij Janssen en zal
mijn best doen mij te herinneren, wat ik gisteren beleefd heb
na mijne aankomst op »het kasteel."
Mevrouw Janssen en hare dochter waren uit, toen ik aankwam:
zij hadden eenige noodige visites te maken. Ik dronk dus alleen
met mijn vriend koffie. Dat was spoedig afgeloopen. Janssen was
zoo ongeduldig om mij zijne nieuwe bezittingen te laten zien, dat
hij mij den tijd niet gunde mijne boterham te smeren, maar mij
dadelijk medesleepte naar tuinen, staUen, Engelsche schapen,
broeikassen, zolders en schuren, vijvers (naar hij zeide) vol vis-
schen en eene jacht — o, waar het wild.even overvloedig is, als
de modder bij nat weder in onze geliefde Kalverstraat! — och,