Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
"t geheel het geval niet is. Xeen, met opzet wordt die pit zóó
gemaakt, dat zij onder het verbranden moet ombiiigen en buiten
de vlam komen en de reden, waarom zij zoo gemaakt wordt,
weet ge nu. En nu moet ik u nog even zeggen, dat de pit zoo
ombuigen moet ten gevolge van de bijzondere wijze, waarop
de katoendraden, waaruit zij bestaat, samengevlochten zijn: als
de stearinekaarsenmaker de pit in de stearine werkt, weet hij
reeds vooruit, dat die pit brandende moet omkrullen en dus
niet gesnoten behoeft te worden.
En nu zal het mij pleizier doen, als gij het boven gezegde
goed begrijpt, want als gij 't niet begrijpt, dan is het mijne
schuld: ik ben dan niet duidelijk genoeg geweest. Vraag dan
maar aan een ouderen broeder of zustei-, of die het u nog wat
duidelijker wil maken.
Er is nog veel bij het branden van kaarsen op te merken,
dat onze belangstelling zeer verdient, zooals bij voorbeeld, dat
vetkaarsen afloopen, namelijk dat er meer vet smelt door de warmte
van de vlam dan er kan verbranden, terwijl stearinekaarsen niet
afloopen en niet dndpen; verder, dat pai-affinekaarsen integendeel
wel druipen, maar niet behoeven gesnoten te worden en derge-
lijke dingen meer, doch daarover praten wij misschien later eens.
T. C. AVinkler.
(Kennis en Kunst, 1868. Haarlem, A. C. Kruseman.)
'T GEUZENVENDEL OP DEN THUISMARSCH.
Zij kwamen na jaren uit Brabant weerom
Met vliegend vaandel en slaande trom,
En zagen de zon bij het zinken
Op 't duin van him vaderland blinken.
Zóó rukken zij voort, — 't is de zee, die hen trekt,
Maar ginds, waar het gras hun gevallenen dekt,
Is 't, of hun »halt!" wordt geboden
En houden zij rust bij de dooden.
3*