Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
drukking van het oog des diers zag, wat er in hem omging,
was gedurende verscheidene dagen op zijne hoede. Eens op een
nacht lag hij in zijne tent en had zijn opperkleed buiten de
tent over den houten zadel uitgespreid. Weldra naderde zijn
kameel, en toen het dier zich, door eraan te ruiken, over-
tuigd had, dat het zijns meesters gewaad was, en meende, dat
zijn meester daaronder lag te slapen, ging hij op het gewaad
liggen en rolde erover heen en weer, duidelijk met groot ge-
noegen hoorende naar het kraken en breken van den zadel
onder zijn gewicht, en volkomen overtuigd, dat de beenderen
van zijnen meester aUe aan stukken gebroken waren. Xa eenigen
tijd stond hij weder op, bekeek de nog met het kleed bedekte
massa met zichtbaar welgevallen en verwijderde zich. Don vol-
genden morgen vertoonde de Arabier zich aan zijn kameel. Het
dier werd zoo woedend, zijn meester ongedeerd voor zich te
zien, dat zijn hart brak en hij op het oogenblik stierf."
Dk. T. C. Wi.\kler.
{Natuurlijke rjeschiedenis van het dierenrijk. Sneek, Van Bruten en
Bleeker.)
DE STIKVALLEI.
Zonder verdere avonturen kwam men op het uitgestrekte
plateau van den Djiëng '). In aloude tijden vond men hier eene
groote stad; enkele gebouwen (een paar tempels) stonden nog
ongeschonden daar, om het te getuigen. De koude in deze
hooge luchtstreek was zoo hevig, dat de reizigers hun avond-
maal gebruikten bij een groot houtvuur, dat in het midden der
passagrahan') brandde; 's nachts legde men zich onder een
paar wollen dekens ter ruste. Het was een verrassende over-
gang, zoo eensklaps in een koud klimaat vei'plaatst te worden.
') In de res. Banjoeraaas, eiland Java.
Heiberg.