Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
11.
van gkert jopmaxs,
Landbouwer aan den Scliapendijk.
Geliefde Marggien!
Ik ben door Gods goedheid nog vlug, en hoop, als dat gij
met de kinderen en de overige huishouding ook nog monter
moogt -wezen, ilet den wagen hier naar toe, dat kostte mij
krek twee gulden min een oort; ik wou ja nog wat afdingen
en vroeg al zoo aan den voerman, of dat nou 't aUerzuinigste
was, maar die vent met zijn blauwe kiel, (konterleur noemden
ze'm, maar hij leek ja veel meer op een paardenkooper, als op
een konterleiu-, ten minste onze meneer Bondsen ziet er mij viij
wat knapper uit) nu dan, die konterleur zei: ik most geen
praatjes maken, daar dee ze hier niet an. lesbaarlijk asstrant')
kxmnen de menschen toch wezen, en dan nog wel, als je ze
de nering gunnen. Als ik dat weten had, dan was ik ja veel
liever met de snikke') gaan, dan was ik veur eU stuivers de
man weest. Ja mensch, reizen kost geld, dat heb 'k nou dan
's weer merkt, want ze vroegen mij in Zwol veur een stoetje
met een snippeltien rookvleesch zoo maar twee dubbeltjes af.
Maar wat zal men doen? Ik most ja dat riet wel even zelf gaan
zien, en kon toch geen kat in den zak koopen. Nu mot ik zeggen,
dat het riet zien geld wel weerd is, 'k heb dan ook den koop
klaar kregen voor drie en negentig giüden. Dat 's een bulte
geld, zul je zeggen, maar 't is nou in de leste tied zoo duur.
Gister avond om tweedonker') zoo wat, doe 'k bij Lumme-
gies Freerk zat, heurde ik dat er senaare zol wezen. Ik dacht,
dat mot 'k eens zien, en daarom bin 'k er 's nachts maar bleven.
En wat doch je nou wel, dat zoo'n senaare is? Muziek, mensch,
muziek met groote luchten. lesbaarlijk mooi, dat kan 'k je zeggen.
I) -Vreeslijk brutaal, of kortaf.
-) Trekschuit.
') In schemerduister.