Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
grashalm, geen blad meer te zien; zoo er een vuur over de
aai'de gegaan ware, dan had ze niet naakter kunnen zijn.
»AVeg! alles weg!" zeide hij, met eene diep bewogen stem.
»Mijn God, uwe hand ligt zwaar op mij!"
»"Wees niet bedroefd, vadertje," werd hem meteen lief stem-
metje toegefluisterd; »wij leven immers nog en zijn allen nog
bij elkander!"
Te gelijk voelde hij, dat eene kleine, zachte hand op zijn
schouder gelegd werd. Het was die van zijne Marie. Toen was
hij te moede, alsof een engel hem aangeraakt had. Hij nam het
kind in zijne armen en drukte het feeder aan zijne borst. Het
hart Avas hem lichter geworden.
»Breng mij nu den Bijbel," zeide hij tot Eduard. Het boek
werd gebracht en opengeslagen. Vader Marcus las een toepas-
selijk kapittel voor en toen hij het weder dicht gedaan had,
hieven allen een psalm aan. Ten slotte knielden zij neder en
de zendeling ging met een plechtig gebed voor.
(Lotgevallen van een Nederlandschen Kolonist in Zuid-Afrika. Rot-
terdam, H. Nljgh.)
MORGEN IN 'T VADERLAND.
Rijk met Oost-Indië's schatten belaan,
Stevent de schoener op Nederland aan;
't Gaat vóór den wind. Als de wimpel niet draait,
En 't nog een poosje uit het regennest waait.
Zal met don ochtend de Rembrand van Rijn
Morgen behouden in 't Vaderland zijn.
De oude denkt: »Morgen in 't Vaderland.
Dat is voorspoedig en mag in de krant:
Zeventig dagen, ik noem het een reis;
"Wie er niet bij was, dien maakt men 't niet wijs;
Aanstaanden Zondag bij moeder de vrouw" —
AVordt daar de lucht in het AVesten niet grauw?