Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
achter de uitnoodiging tot den heerlijken maaltijd gedaan wordt.
De jongen heeft eene groote oliekruik bij zich nedergezet,
en aan de linkerhand draagt hij eene hengselmand, Avelke
in dit oogenblik eene sterke smeerkaarslucht op het portaaltje
in 't ronde verspreidt.
»Wel deksels!" prevelt de jongen, »dat schijnt een vet leventje
te hebben," en hij klopt weder op de deur, en hij loert door den
kier, doch — ziet niemendal.
Wij weten het, lezer, Elias Dadel is »een beetje hardhoorig."
De jongen gluurt nogmaals en klopt iets sterker. Goed zoo!
De heer Elias heeft het kloppen gehoord; hij legt het manuscript ')
ter zijde, treedt op de deur toe, opent haar ten halve, steekt
het hoofd naar buiten, en zegt op deftigen toon:
»Wie is daar?"
»Ik," is het antwoord: »ben ik hier terecht bij, bij... ik zal
maar zeggen, bij het Drie-Kronenspel, dan zal je't wel weten."
»Mijnheer Elias Dadel, om u te dienen," zegt de eigenaar
van dien naam; »en wat voert u herwaarts?"
»Zooveel als compliment van den baas, en hier waren de
vetkaarsen en de oliekruik en 't briefje erbij," luidt het antwoord.
»Ha, zoo, knaapje," hernam de heer Elias, terwijl hij zich in
zijn geheel, nog altijd in profond négligé') aan den jongen
vertoont, »uw meester heeft reeds vroegtijdig aan onze bestel-
ling voldaan. De reziseur van ons tooneelgezelschap, die met
de adminestraasje ■■) belast is, houdt eigenlijk in de Nachtegaal
zijn lozies, maar ik mag u niet vergen derwaarts deze zaken
te brengen: laat dezelven slechts hier, en verschoon mij, dat
ik u in geen voegzamer gewaad mocht ontvangen, noch dat ik
u in mijne kamer kan doen binnentreden, aangezien er.....
weet u.....gelieve slechts hier te geven."
De jongen gevoelt iets bijzonders; 't is hem vreemd zoo voor-
naam te worden behandeld: U! U! — »Wacht, .Mijnheer," zegt
>) Handschrift.
■) Ongekleed.
') Régisseur, Bestuurder der tooneelvoorstellingen.
Administratie, Beheer der zaken.