Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
klaagde, dat die wolk machtig was boven hem, en tevreden
was hij niet.
Hij wilde de wolk zijn, die zoo machtig was.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: u zij, gelijk
gij gezegd hebt.
En hij werd tot eene wolk, en plaatste zich tusschen de zon en
de aarde en ving de stralen op, zoodat het gras groen werd.
En de wolk regende in groote droppelen op het aardrijk, en
deed de rivieren zwellen, en de banjirs ') voerden de kudden weg.
En zij verwoestte door veel waters het veld.
En zij viel neer op eene rots, die niet week. En zij klaterde
in groote stroomen, maar de rots week niet.
En zij werd toornig, omdat de rots niet wijken wilde en
omdat de sterkte harer stroomen ijdel was. En tevreden was
zij niet.
Zij riep: aan die rots is macht gegeven boven mij, ik wenschte
die rots te zijn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: u zij, gelijk
gij gezegd hebt.
En zij werd rots, en bewoog niet, als de zon scheen en
niet, als het regende.
En daar kwam een man met houweel, en met puntigen beitel,
en met zwaren hamer, die steenen hieuw uit de rots.
En de rots zeide: wat is dit, dat die man macht heeft boven mij,
en steenen houwt uit mijn schoot? En tevreden was zij niet.
Zij riep: ik ben zwakker dan deze, ik wenschte die man te zijn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: u zij, gelijk
gij gezegd hebt.
En hij was steenhouwer. En hij hieuw steenen uit de rots,
met zwaren arbeid, en lüj arbeidde zeer zwaar, voor weinig loons,
en hij was tevreden.
E. Douwes Dekker.
(jlrltatuli.)
{Max Ilavelaar. Rotterdam, Elzevier-Maatschappij.)
') Overstroomingen.