Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
Hij zuchtte, omdat zijn arbeid zwaar was, en hij riep: och,
dat ik rijk ware om te rusten, op eene baleh-baleh') met klam-
boe ') van roode zijde.
Er kwam een engel uit den hemel, die zeide: u zij, gelijk
gij gezegd hebt.
En liij was rijk. En hij rustte op eene baleh-baleli en de
klamboe was van roode zijde.
En de koning des lands toog voorbij met ruiters voor zijn
wagen; en ook achter den wagen waren ruiters, en men hield
den gouden pajong ') boven het hoofd van den koning.
En als de rijke man dat hoorde, verdroot het hem, dat er
geen gouden pajong werd gehouden boven zijn hoofd, en tevre-
den was hij niet.
Hij zuchtte en riep: ik wenschte koning te zijn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: u zij, gelijk
gij gezegd hebt.
En hij was koning. En voor zijn wagen reden vele ruiters, en
ook waren ruiters achter zijn wagen, en boven zijn hoofd hield
men den gouden pajong.
En de zon scheen met heete stralen en verbrandde het aard-
rijk, zoodat de grasscheut dor was.
En de koning klaagde, dat de zon hem schroeide in het gelaat
en macht had boven hem, en tevreden was hij niet.
Hij zuchtte en riep: ik wenschte de zon te zijn.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: u zij, gelijk
gij gezegd hebt.
En hij was de zon. En hij zond zijne stralen naar boven en.
naar beneden, naar de rechterzijde en naar de linkerzijde, en
alom. En hij verschroeide den grasscheut op de aarde en het
gelaat der vorsten, die op de aarde waren.
En eene wolk stelde zich tusschen de aarde en hem en de
stralen der zon stuiten daarop terug.
En hij werd toornig, dat zijne macht weerstaan werd, en hij
') Rustbank.
Gordijnen.
Zonnescherm.