Boekgegevens
Titel: Van eigen bodem
Deel: 4e deeltje
Auteur: Honigh, Cornelis; Vos, G.J.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1895
9e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4713
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205790
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Van eigen bodem
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
ook praatte van »een keers, die in de pijpe brandt", en boven
zijne deur laten zetten:
Mijn levenslicht, reeds in de pijp,
Heeft 82 jaar gebrand,
Brandt nog met Godes hulp
Voor Oranje, Vorst en Land,
1813 — Beleg van Naarden — 1863.
Te Breda, in de Nieuwstraat, was een huis met 50 vlagge-
tjes versierd, en las men in den gevel:
Ik vlag volstrekt niet eiken dag,
Maar nu voor ieder jaar een vlag.
Een ijzerkooper in de Grroote-IIoutstraat te Haarlem, die nog
op voorvaderlijke "wijze eene kaars-illuminatie op eene piramide
van latjes Iiad aangebracht, schreef daarbij:
Illumineeren wil ik,
Dat is niet meer als billijk,
Doch door gebrek aan glazen,
Doe ik het, evenals in 1813, met kaarsen.
De man vond er behagen in zicli in dien tijd te verplaatsen,
maar hij had er dan ook een rok en kamizool van 1813 bij
moeten aantrekken.
Niet weinigen hadden hunne beroepsaanduiding op meer of
min geestige wijze met liet Oranjefeest in verbinding gebracht
en zoo het opschrift tot eene advertentie doen dienen. Een
Eotterdamsch grutter deed zulks met de volgende regelen:
Wie Nederlander is, slaat dankbaar 't oog naar boven,
Om op deez' blijden dag den Opperheer te loven,
Dat hij d'Oranjestam hergaf aan Nederland.
Ook ik vier recht verheugd dit feest van vijftig jaren;
'k Verkoop aan elk wie komt de beste gruttei-swaren
En geef een goede maat, maar alles gaat kontant.
'k Wensch heil aan Vorst en volk op dezen schoonen dag,
En boop, dat ik nog lang hier Grutter wezen mag.
Mijn buurman K.......staat ook 't Oranje voor,
Ook die vraagt ieders gunst, maar hij als stukadoor.