Boekgegevens
Titel: De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Auteur: Kars, A.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn & Zoon, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5142
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205740
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: zoötechniek, veeteelt: algemeen
Trefwoord: Veeteelt, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
vloer van het hok moet goed dicht wezen, want is hij dit
niet, dan dringt de urine er in en het is onmogelijk, dat
in zulk een hok frissche lucht zijn kan. De trog moet
liefst aan de buitenzijde van het hok zijn en zooveel
afdeehngen bevatten als er varkens bij elkaar in het hok
zijn. Ook moet er voor gezorgd worden, dat de trog
niet alleen goed zindelijk, maar ook na eiken maaltijd
ledig is. Vreten de varkens het voeder niet schoon op dan
geve men ze minder. Is het vriezend weer en blijft er wat
voeder in den trog, zoo zal dit bevriezen. Zulk bevroren
voedsel moet worden verwijderd, omdat het nadeelig werkt.
Van tijd tot tijd wat zuiver, frisch water in den trog te
doen, kan volstrekt geen kwaad. Wat de wijze van mesten
betreft, deze is bij het voederen van garst, haver en mais
het best. Varkens moeten niet te veel lijnkoek hebben,
omdat het spek er week en geel van wordt, terwijl te veel
erwten het spek een scherpen smaak geven.
Wij hebben nu het voornaamste van de landbouwdieren
met u behandeld en eindigen met den wensch, dat het lezen
van dit boekje bij u den lust moge hebben opgewekt, om
nog meer te weten te komen van alles, wat in betrekking
staat tot den landbouw en de veeteelt. Niet voorgoed hopen
wij afscheid te nemen, daar wij het plan hebben opgevat,
u ook nog iets mee te deelen van de cultuur ge wassen en
de daarmee in betrekking staande bemestingsleer.