Boekgegevens
Titel: De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Auteur: Kars, A.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn & Zoon, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5142
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205740
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: zoötechniek, veeteelt: algemeen
Trefwoord: Veeteelt, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
welke telkens slechts enkele biggen werpt, is niet voor-
deelig. Men het oog op den handel en de vruchtbaarheid
der fokdieren heeft men in ons land gekruist met Engelsche
beeren. Vroeger voerde men in ons land zuiver Engelsche,
veredelde rassen in, die de eigenschap bezitten spoedig
zeer vet te worden. Tegenwoordig vraagt men niet zulk
vet spek meer, en daarom is de invoer van gemelde
Engelsche varkens afgenomen.
Op de keuze der fokdieren wordt zeer gelet. Men laat
alleen zulke dieren met elkander paren, welke van een
voortreffelijken lichaamsbouw zijn, een goede gezondheid ge-
nieten en van een goed ras afstammen, namelijk van zulk
een ras, dat het meest aan het doel beantwoordt, dat men
beoogt. Het mannetje moet de volgende kenteekenen be-
zitten: een kleinen kop met heldere oogen, een korten,
dikken hals, een lang, diep en afgerond lijf, een breed kruis,
breede schouders en een rechten lug. De beer moet ook
een goed gebit hebben en eene weeke huid met fijne haren.
Verder mag het dier niet kwaadaardig zijn, omdat deze
eigenschap gemakkelijk overerft. Bij de zeug mogen de kop
en de snuit niet te zwaar zijn; het lichaam moet krachtig
ontwikkeld wezen en vooral mogen er niet minder dan
twaalf tepels bij het moederdier aanwezig zijn. De zeug
moet vooral zachtaardig wezen. De fokdieren zoekt men
liefst uit de biggen, welke in het voorjaar geboren zijn van
eene zeug, die voor den tweeden of derden keei' jongen werpt.
Heeft men reeds langen tijd voortgeteeld met dieren, die
zeer nauw aan elkander verwant zijn, dan moet men eens
nieuw bloed invoeren, door elders een varken te koopen
van hetzelfde ras, want het voorttelen in nauwe bloedver-
wantschap heeft dikwijls nadeelige gevolgen als: onvrucht-
baarheid en andere gebreken. Wat de ouderdom betreft.