Boekgegevens
Titel: De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Auteur: Kars, A.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn & Zoon, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5142
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205740
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: zoötechniek, veeteelt: algemeen
Trefwoord: Veeteelt, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
Het Varken.
In verreweg de meeste boerderijen treft men varkens aan
en dit is geen wonder, als men bedenkt, dat in het land-
bouwbedrijf zooveel afval voorkomt, dat anders op de mest-
hoop wordt geworpen, maar door de varkens met graagte
wordt gegeten. Niet alleen afval uit de keuken en den
moestuin, maar ook die uit de melkerij wordt met voordeel
aangewend, om varkens vet te mesten. Varkens vreten
van alles, groeien, snel en zijn daarom ook voor den arbei-
denden stand van veel waarde. De arme moet zich in de
meeste gevallen tevreden stellen met spek, zoodat er op het
platte land geen beter middel voor hem is om zich dierlijk
voedsel te verschaffen op eene goedkoope wijze, dan een
varken te mesten. Spek en vleesch van het varken kunnen
gemakkelijk bewaard worden voor bederf. Het varken is
dus een nuttig dier en daarom willen wij er eenige bladzijden
aan wijden en u het een en ander meedeelen, dat men weten
moet, om met voordeel deze dieren te fokken en te mesten.
Men rekent dit dier tot de veelhoevige of dikhuidige dieren,
omdat het getal met hoeven bekleede teenen 4 aan eiken
voet bedraagt en zijne huid tamelijk dik is. De maag van
dit dier is enkelvoudig. Van de tanden kunnen wij mee-
deelen, dat het varken met twee snijtanden in de boven-
en onderkaak, met 4 slagtanden en 8 kiezen geboren wordt.
Na drie maanden heeft het 4 snijtanden in de bovenkaak,
7 in de onderkaak en 13. kiezen. Het wisselen begint op de
6 maanden en wel met de hoektanden in de onderkaak en
na een jaar zijn de snij- en slagtanden gewisseld. Het geheel
aantal tanden en kiezen bedraagt 44, namelijk: 12snijtanden,
4 hoektanden en 28 kiezen. De snijtanden steken sterk
vooi'uit en zijn meer geschikt om het gras af te trekken en