Boekgegevens
Titel: De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Auteur: Kars, A.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn & Zoon, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5142
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205740
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: zoötechniek, veeteelt: algemeen
Trefwoord: Veeteelt, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
spreekwooi'd is niet te vergeefs: slechte hoeven, slechte
paarden. De hoef bestaat aan de buitenzijde van voren,
aan de z jden en voor een deel van achteren uit een hoorn-
achtigen wand, hoornwand genoemd. De hoornwand moet
glad en effen zijn en het voorkomen hebben als of hij met
een laagje vernis overtrokken is. Het gedeelte van den hoorn
wand, waarop het ijzer bij het beslaan aangebracht wordt,
heet draag- of zoolrand. De inwendige vlakte van den hoorn-
wand is verbonden met die deelen van den hoef, welke
men het leven noemt. De omtrek van den hoornwand aan
de buitenzijde draagt van voren den naam toonwand, aan
weerszijden hiervan bevindt zich de zij of kwartierwand en
van achteren noemt men het drachtwand Aan het einde
van de drachten buigt zich de hoornwand onder een scherpen
hoek binnenwaarts naar voren, en deze hoeken noemt men
steunselhoeken. De hoef wordt van onderen gesloten door
de hoornzooi, welke van onderen een weinig hol en ruw is.
De zoogenaamde witte lijn wijst de verbinding aan van den
hoornwand en de zool. Tusschen de beide steunsels van den
hoornwand vindt men in den vorm eener wig de hoornstraal,
welke week en zeer veerkrachtig is. Zet het paard den
voet neer, zoo zet de hoornstraal zich uit, zoodat ook de
hoornwand wordt uitgezet, waardoor de schok bij het neer-
zetten van den voet wordt gebroken en dus de drukking op
de gevoelige vleeschdeelen minder wordt gevoeld. Door den
hoornwand en de hoornzooi met den straal worden de bin-
nenste deelen van den hoef, welke het leven genoemd worden,
beschermd tegen beleediging en verkeerde invloeden van
buiten, zoodat men er voor zorgen moet, dat deze omslui-
ting gaaf en volkomen blijft. Hoeven met gebreken kunnen
aangeboren zijn, maar kunnen ook ontstaan uit eene ver-
keerde behandeling van den hoef. Zoo is het niet goed