Boekgegevens
Titel: De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Auteur: Kars, A.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn & Zoon, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5142
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205740
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: zoötechniek, veeteelt: algemeen
Trefwoord: Veeteelt, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
December tot half Maart, zijn over het algemeen de beste,
omdat de kalveren, in dien tijd geboren; sterker zijn dan zij,
die later geboren worden. Waarom dit zoo is, kan niet met
zekerheid worden aangegeven, maar men meent, dat de
stalwarmte een grooten invloed uitoefent op de sterkte van
het kalf. Hoe warmer het in den stal is, hoe meer het vee
drinkt, en het ligt nu voor de hand, dat de koeien in het
laatst van Maart en vooral in April meer zullen drinken dan
in den vorigen tijd. Veel drinken, is vooral voor drachtige
koeien nadeelig, maag en ingewanden verslappen en daardoor
is de gewone voedingstoestand niet normaal. Daar de ge-
zondheid van de moeder van invloed is op die van het kalf,
begrijpt men gemakkelijk, waarom het kalf van te veel
drinken door het moederdier nadeel heeft. Zijn de kalveren
vroeg geboren, zoo is tegen den tijd, dat zij de weide ingaan,
gewoonlijk in Mei, hunne pens reeds eenigzins geschikt ge-
worden, om ander voedsel dan melk te gebruiken en zij
kunnen dus volop genieten van het heerlijke meigras. Anders
is dit met kalveren, welke laat geboren zijn. Hunne pens
is nog niet genoeg ontwikkeld en zij genieten dus niet
of niet zooveel van het jonge gras. In Juni en Juli is
het gras harder en minder goed verteerbaar, zoodat late
kalveren eigenlijk eerst op de etwei goed aan het gras eten
gaan, en dan weet ieder wel, dat dit gras lang zoo goed
niet is, als het gras in Mei. Oudere kalveren kunnen boven-
dien beter tegen guur weer en bij warm weer beter tegen
de vliegen. Jongei'e kalveren kunnen soms zoo van de
vliegen te lijden hebben, dat hunne huid geheel met worm-
builen bezet is, welke veel pijn veroorzaken en die harde,
droge plekken op de huid doen ontstaan, waardoor veelal de
huid te vast gaat liggen en het dier minder goed groeit.
Een vroeg geboren kalf zal ook vroeger bij den stier gebracht