Boekgegevens
Titel: De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Auteur: Kars, A.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn & Zoon, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5142
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205740
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: zoötechniek, veeteelt: algemeen
Trefwoord: Veeteelt, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Wilhelmina polder heeft men Durham vee ingevoerd om te
kruisen.
Het vee in Noord-Brabant en Limburg wordt van elders
ingevoerd. Het eigenlijke vee van deze streken is weer vee,
zooals men op zandstreken gewoon is aan te treffen, met
uitzondering van dat langs de rivieren op de kleigronden.
3Ielkvee, Mestvee en Weiivee.
Het rund wordt tot verschillende doeleinden gefokt, na-
melijk: om de melk, het vleesch en om er arbeid mee te
verrichten. De fokker heeft er wel degelijk rekening mee
te houden, tot welk doel het rund moet dienen, want de
eene koe is meer geschikt voor de melkerij dan de andere,
terwijl ook een koe soms met meer voordeel voor de slacht-
bank kan gefokt worden, dan voor de melkerij. Wil iemand
vee aanfokken voor de melkerij, dan moet hij in de eerste
plaats een goed melkras zoeken. In ons land zal hem dat
niet moeielijk vallen, zooals duidelijk uit de vorige les blijkt.
In 't algemeen is het Nederlandsche rund zeer melkrijk,
maar in 't bizonder mogen wij het Friesche rund 't aller-
meest aanbevelen. Ook in het buitenland zijn rassen als
zeer melkgevend bekend b.v. het Vlaamsche, het Oldenburgsche,
het Suffolk-vee in Engeland enz. Bij het aankoopen van vee
voor de melkerij moet men koeien zoeken, die veel en
goede melk geven. Het is niet altijd even vlug te zien, of
eene koe deze eigenschap bezit; maar toch kan men eene
koe wel leeren kennen, door de melk te meten en te wegen.
Wij spraken hiervan reeds in ons boekje „de Zuivelbereiding."
Het is echter niet voldoende, dat eene koe veel en goede
melk geeft; neen, zij moet die eigenschap ook doen overgaan