Boekgegevens
Titel: De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Auteur: Kars, A.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn & Zoon, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5142
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205740
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: zoötechniek, veeteelt: algemeen
Trefwoord: Veeteelt, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
tanden en kiezen, namelijk 8 snijtanden en 24 kiezen. Tot
op ruim 4 jarigen leeftijd kan men dus met behulp der
tanden ten naaste bij den ouderdom bepalen. In den regel
brengt de koe elk jaar een kalf voort. Zoodra de koe
drachtig is, staat de hoorngroei eenigzins stil en van daar,
dat er zich ringen op de horens vertoonen, welke vrij zeker
aangeven, hoeveel kalveren het dier gehad heeft, of liever,
hoeveel malen het gekalfd heeft, zoodat ook deze ringen
eenigszins dienen kunnen ter bepaling van den ouderdom van
het dier. Men heeft waargenomen, dat de ring grooter is, als
de koe een jaar gust gebleven is en dat de ring onduidelijk
is, als het dier het kalf heeft verlegd. De koe wordt ge-
rekend op 4 a 5 jarigen leeftijd haar vollen wasdom bereikt
te hebben en groeit het sterkst in de twee eerste levensjaren.
Grond en luchtgestel hebben gi'ooten invloed op het vee,
hetgeen duidelijk in 't oog springt, als men het vee van
de lage landen vergelijkt met dat van de bergstreken. Het
laatste is tengevolge van het klimmen op de bergen van
achteren veel sterker ontwikkeld dan het eerste en de rug
is daardoor iets ingebogen. Het bergvee is ook veel leven-
diger en krachtiger dan het laaglandsvee. Wij zullen ons
niet verder verdiepen over de afkomst van het vee, dat
in Europa, maar meer het vee in oogenschouw nemen,
dat in de verschillende provinciën van ons land gevonden
wordt. Het Groninger vee, gewoonlijk Groninger witkoppen
genoemd, heeft een regelmatigen lichaamsbouw, fijne horens
en beenderen, geeft veel melk en wordt bovendien gemak-
kelijk vet. Het is een groot slag van vee met een fraaien,
fijnen lichaamsbouw. De voornaamste deelen van het lichaam,
zooals kop, hals, schoft, rug, lenden, heupen en kruis staan
met elkander in goede verhouding, wat de afmetingen dier
deelen betreft. Een breede, diepe borst, gevulde ribben en