Boekgegevens
Titel: De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Auteur: Kars, A.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn & Zoon, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5142
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205740
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: zoötechniek, veeteelt: algemeen
Trefwoord: Veeteelt, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Nog willen wij er u op wyzen, dat de dieren eene liefde-
rijke behandeling evenzeer op prijs zullen stellen als wij.
Hoe beter het behandeld wordt, hoe beter ook het vee te
behandelen is. In dit opzicht kunnen wij Nederlanders wel
eens een lesje nemen bij de Engelschen, wier vee gewoonlijk
zeer tam, rustig en gehoorzaam is.
Bij of in den stal behoort eene goede pomp. Goed drink-
water oefent een grooten invloed uit op de gezondheid van
het dier. Is het water bezwangerd met onreinheden, dan
geeft het dikwijls aanleiding tot het ontstaan van allerlei
ziekten. Het is daarom goed, bij het slaan van een pomp,
het water door een deskundige te laten onderzoeken. Boven-
dien is zuiver water bij de zuivelbereiding van het aller-
grootste belang en kan het niet anders dan voordeelig zijn,
geene kosten te ontzien, om eene goede pomp te krijgen.
Veepasseii in Nederland.
Nu wij in 't algemeen gesproken hebben over de landbouw-
dieren , zullen we het voornaamste van de teelt en de voeding
der koeien, paarden, schapen en varkens nagaan.
Het rundvee behoort tot de groep der gewervelde, de klasse
der zoogdieren en tot de orde der herkauwenden of twee.
hoevigen. De hoornen der runderen zijn, evenals die van
het schaap, hol.
Hier en daar komen nog j-underen in het wild voor. Zoo
komt onder meer op de Soenda eilanden een soort van mnd
in het wild voor, waarvan de stier op Java banting en de
koe sapie genoemd wordt. Dit rund, gelijk de meeste in het
wild voorkomende runderen, heeft een min of meer hoogen rug
en schoft. De runderen, welke in Europa vooi'komen, onder-