Boekgegevens
Titel: De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Auteur: Kars, A.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn & Zoon, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5142
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205740
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: zoötechniek, veeteelt: algemeen
Trefwoord: Veeteelt, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
men dieren, die eene huidziekte, m^t veip'ftipp. st/^fFen
insmeert, want is de huid of gebarsten, zoo kaïT
door die stoffen vergiftiging fcMrs^^iéitei^C^^l^ö^l^ïf^fl^
dier arbeid verricht, zijn vér^pijillende spieren sverkzaam.
Spierbeweging kunt gij bij u aelven wWnemen. Legt uweïio^ j
kerhand eens op uw rechter \wvenarm en bew.èegt^.iii*^,pw be-|
nedenarm, dan zult gij hpmprirpApAtijiP. plj^at.«^ waar nwp. har
ligt, bij afwisseling dikker en dunner wordt Be vleëSch-
bundel, welken gij voelt, heet spier. Alle spieren hebben de
eigenschap zich te kunnen samentrekken en ontspannen.
Trekt de spier zich samen, zoo wordt zij kortor en dikker.
De spier, die gij nu omvat houdt, verricht arbeid. Zij trekt
uw benedenarm telkens op. Alle spieren in het lichaam
verrichten arbeid en dan wordt naar die plaatsen meer bloed
gevoerd, zoodat de bloedbeweging in de eene of andere
richting sterker of zwakker zijn kan. Heeft men een paard
gevoederd, zoo moet het niet dadelijk gebraikt worden om
arbeid te verrichten, want de spijsvertering zal er door
lijden en het werken zal het dier zwaar vallen. Tochtige
koeien zijn gewoonlijk zeer onrustig en ook vloeit het bloed
dan minder sterk naar den uier, waardoor de opbrengst aan
melk vermindert. Zoo zal ook bij eene koe, die kalven moet,
veel bloed noodig zijn, om het kalf te doen groeien en daar-
door zal de melkopbrengst verminderen. Dergelijke ver-
schijnselen nemen wij bij de voeding telkens waar en het
belang van eene doelmatige veevoedering springt dadelijk in
't oog. Wij dienen er dus nog wat meer van te weten.
Daar het voedsel in het bloed komt, hangt de hoedanigheid
van het bloed af van de waarde der stoffen, welke uit het
opgenomen voedsel in het bloed komen. Het bloed is het
pakhuis, waarin al de bouwstoffen worden gevonden, noodig
voor den opbouw der verschillende lichaamsdeelen. Komt
3