Boekgegevens
Titel: De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Auteur: Kars, A.
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn & Zoon, 1889
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5142
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205740
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: zoötechniek, veeteelt: algemeen
Trefwoord: Veeteelt, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De landbouwdieren: een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool en voor het herhalingsonderwijs
Vorige scan Volgende scanScanned page

dat wy hier van de ademhaling spreken. Het bloed in de
longen gekomen, komt hier in aanraking met de ingeademde
lucht. Het bloed neemt zuurstof op en staat koolzuur en
waterdamp af, welke bij de uitademing naar buiten worden
gevoerd. Het bloed in de longen gezuiverd wordt slagader-
lijk genoemd in tegenoverstelling van aderlijkbloed, dat
onzuiver is. Na in de longen gezuiverd te zijn gaat het
bloed door de longenader naar den linker harteboezem De
weg, welken het bloed tot nu toe gevolgd heeft, wordt
kleine bloedsomloop genoemd, waarvan de slagaders onzuiver
en de aders zuiver bloed bevatten. De verdere loop van het
bloed, dien wij nu nog volgen moeten, heet groote bloeds-
omloop, waarvan de slagaderen zuiver en de aderen onzuiver
bloed bevatten. Door de samentrekking van den linkerhaite
boezem wordt het bloed in de linker kamer geperst. Van
hier wordt het in de aorta gedreven. De aorta splitst zich
in twee takken, welke zich gedurig op nieuw vertakken en
eindelijk in zeer nauwe buisjes eindigen. Het bloed in deze
vaten geeft overal in het lichaam de noodige stoffen af.
Heeft het bloed de voedende bestanddeelen en de zuurstof aan
het lichaam afgegeven en onzuivere bestanddeelen opgeno-
men , zoo verzamelt het zich weer in fyne buisjes, haarbuisjes,
welke al grooter worden en het bloed door twee groote
aderen, holaders genoemd, naar den rechterharte boezem te-
rug voeren, om op nieuw den weg te nemen, dien wij
reeds beschreven hebben. Vóór echter het bloed in de hol-
aders het hart bereikt, is het verrijkt geworden met de voe-
dende bestanddeelen, welke, zooals wij bij de spijsvertering
zagen, in de chijlvaten zich verzamelen. De chijlvaten storten
zich uit door middel van de borstbuis in de holader. Het
afwisselend samentrekken en weder ontspannen van de
Weenden der hartkamers veroorzaakt het kloppen vaji het