Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
drukking op de borst; doch die zal ook wel wijken, hoop
ik. Als ik uit mag gaan, zal ik eerst kleeren moeten lee-
nen, want ik bezit op het oogenblik niets anders dan mijn
degen, mijn helm en mijn lorgnet.
Ik zal hiermee eindigen, het schrijven op bed vermoeit
toch. Sedert Maandag ben ik in staat mij alleen op te rich-
ten, doch ik kan nog niet anders liggen dan op den rug.
Ik mag straks weer een uur opzitten in een leuningstoel;
dat is een groote verlichting voor mijn armen rug. De vier
stappen tusschen bed en stoel kan ik alleen afleggen; ik ga
dus vooruit. Vaart wel, groet allen hartelijk.
Uw liefhebbende Johan."
34. EEN KEIZERLIJKE GRAFKELDER.
Wie Weenen tot doel zijner reis heeft, brengt stellig ook
een bezoek aan de sombere rustplaats der gestorven Habs-
burgers. De weg daarheen is niet moeilijk te vinden. Van
de Stephansplaats, het middelpunt der trotsche keizerstad,
loopt gij halverwege de Kiirnthnerstraat in, slaat rechts om,
en gij bevindt u op de Nieuwmarkt tegenover de Kapucij-
nerkerk. Hier moeten wij zijn. In plaats echter van de
kerk binnen te treden, schellen wij aan de deur van het
daarnaast gelegen klooster en worden een oogenblik daarna
toegelaten in een lange, breede gang. Weldra verschijnt
een monnik in donkerbruine pij met een witlinnen gordel
omsloten; een fluweelen kapje dekt zijn geschoren kruin,
en een zware baard, die tot ver op de borst afhangt, geeft
aan zijn statig voorkomen nog meer achtbaarheid. In be-
leefde, afgemeten woorden noodigt hij ons uit hem te vol-
gen. Halfweg de gang ongeveer opent hij een zware deur