Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
Vijf handen werden opgeiieven.
»Hoeveel uwer hebben gisterennacht in een bed geslapen?"
Slechts twee handen kwamen in de lioogte.
»Zoudt gij nu niet liever een ander leven leiden?"
Algemeen klonk het met roerende stem: »0, ja Mijnheer!"
— »Xu, goed dan! Op de Theems ligt een schip^
groot genoeg om duizend uwer te bergen. Zoudt gij daar-
heen willen gaan om een ambacht te leeren of voor de
koopvaardij of de marine opgeleid te worden?"
Een oorverdoovend: »Ja, ja!" volgde op deze vraag.
Het scheen, of de Engelsche zeemansgeest plotseling in
deze jongens gevaren was.
»Zouden uw makkers van de straat daar ook lust toe hebben?"
Enkele stemmen antwoordden: »Ja, misschien wel!" De
groote meerderheid meende echter: »Xeen, neen!"
De vergadering werd gesloten; elk der knapen kreeg
vier pence, om dezen nacht in een slaapstee een onder-
komen te zoeken; morgen zou men verder voor hen zorgen.
Den volgenden morgen verschenen er aan boord van l)et
bedoelde schip zeventien havelooze knapen, met het voor-
nemen om nuttige burgers te worden; de overigen waren
hun goede voornemens reeds vergeten,
33. WAT EEX MEXSCH LIJDEX KAX EX MOET.
Brief rem een lietersch ofpcier.
»Eorbach, 28 Aug. 1870.
Waarde Ouders!
Gedurende drie lange weken heb ik voortdurend op leven