Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
— »Ga naar huis, ventje!" was het antwoord des aange-
sprokenen. »Het is tien uur; wat doe je zoo laat bij den
weg?"
— »Ik heb geen thuis," was het korte bescheid, en het
kind slenterde verder.
»Geen thuis!" — Dat kunnen, helaas! nog tienduizend
andere knapen zeggen in het rijke en trotsche Londen.
Zonder verwanten, zonder vrienden, zonder dak, met lom-
pen gedekt en door honger vermagerd, zwerven zij dag
aan dag rond door de onmetelijke stad, leggen zich 's nachts
neer onder een brug of op een houten bank, en beginnen
den volgenden morgen hun zweftocht opnieuw.
»Maar kan in zoo'n rijke stad als Londen dan niets
gedaan worden voor die ongelukkigen?" zal men vragen.
Wel zeker, en er wordt ook veel voorgedaan. In verschillende
deelen der stad zijn zoogenaamde slaaphuizen, waar aan arme
zwervers kosteloos ligging en deksel wordt verschaft; de
meesten echter maken daarvan geen gebruik. Zoolang de
koude hen niet noopt een schuilplaats onder dak te zoeken,
verkiezen zij hun rustbed in de open lucht boven dat in
de slaaphuizen, eensdeels uit gewoonte, anderdeels om niet in
aanraking te komen met de politie, die hier toezicht houdt.
Het steeds toenemend aantal dezer zwervende knapen
begint intusschen hoe langer hoe meer de aandacht te trek-
ken van het Engelsche volk. »Al die vagebonden sterven
in de gevangenis of op het schavot," roepen de pessi-
misten. — »Er zou nog wel menig nuttig lid voor de
maatschappij uit kunnen komen, als men den rechten weg
maar insloeg," meenen de optimisten; »wij willen het al-
thans beproeven." —
De proef werd genomen. In alle slaaphuizen werd een
biljet aangeplakt, waarin de zwervers werden nitgenoodigd
tot een bijeenkomst in een aangewezen gebouw op een