Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vastberaden trad hij toen op den dichter toe, greep zijn
beide handen en terwijl hij die hartelijk drukte, sprak hij
geroerd: »Hier sta ik, Mijnheer de Professor, als een be-
rouwhebbend zondaar, gereed om elke straf te ondergaan,
die gij mij oplegt." —
— »Goed, alles is vergeven," antwoordde Uhland op
zijn gewonen, koelen toon en voegde er toen lachend bij:
»Gij zult ten minste nooit van mij kunnen zeggen, dat ik
niet waard ben uw schoenriemen te ontbinden."
32. KINDEREX DER GROOTE STEDEX.
i. ix parijs.
In het openbaar bedelen is verboden. Dat doet de scha-
mel gekleede vrouw ook niet, die daar neergehurkt zit
aan een hoek der Esplanade voor het Invalidenhuis te
Parijs. Zij slaat slechts een droevig smeekenden blik op
eiken voorbijganger, waaronder er weinigen zijn, die niet
innig medelijden hebben met het arme schepsel. En wie
zou dat niet? Zie dat pijnlijk gelaat, waarop droefheid en ont-
bering te lezen staan, die half wezenlooze kindereu, wier
voorkomen de bitterste armoede verraadt. Hoor de bibbe-
rende stem der klagende moeder, wanneer zij haar jongste
zoontje op den arm toevoegt: »Stil toch, kind! ik kan u
niets geven." Hoor de drie andere kleinen, terwijl zij zich
aan de flarden van moeders kleed vastklemmen, haar
schreiend toeroepen: »Ik heb zoo'n honger." Bij zoo'n
tooneel wordt de hardvochtigste geroerd, en menige hand
tast alsdan in de beurs om der deerniswaardige een geld-
stuk over te reiken.