Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
voor hem, bewaakt te worden door Duitsche schildwaeliten,
— en na 't sluiten van den vrede verplicht te zijn — hij,
de despoot bij uitnemendheid en telg eener despotisciie
familie -- gastvrijheid te zoeken bij het vrijheidlievende
Engelsche volk, op welks bodem hij zijn jammerlijk bestaan
eindigde, door niemand betreurd, door millioenen vervloekt.
31. EEX DICHTER-LAARZENKXECHT.
Het regende in stroomen. — In het Wurtemburgsche
stadje Xagold zat een vroolijk gezelschap bijeen in de
woning van deu Burgemeester, die zijn vijftigsten verjaar-
dag vierde.
Terwijl het in de feestzaal recht lustig toeging, traden
nog twee personen gelijktijdig het groote eu ruime voor-
huis binnen. De een was een rijzig, zeer gezet man en
bekleedde, naar zijn mantel en muts te oordeelen, een hoo-
gen rang in het leger. De andere was meer klein dan
groot, had een onbeduidend voorkomen en droeg een oud-
modischen rok met opgeslagen kraag, die zijn gelaat half
bedekte.
»Een hondenweer, te slecht zelfs voor een soldaat!"
bromde de officier, terwijl hij zijn mantel afdeed en haar
en baard met zijn zakdoek afdroogde. — »Hoort gij hier
thuis?" wendde hij zich toen tot zijn gezel, die nog altijd
naast hem stond en hem zwijgend aanzag.
— »Xeen!"
— »Kun je me dan niet zeggen, of de Burgemeester te
spreken is?"
— »Xeen!"
De officier poogde intussehen zich van zijn doornatte