Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
uitzoiideringen nu, lafaards en verraders. Tegenover dit
leger stond een lieir van met ijzeren tucht doortrokken,
met wraak bezielde soldaten, die hun vaders hadden liooren
verhalen de vernederingen, door Napoleon I Duitschland
aangedaan, die den smaad, welken hun vaderland had moeten
verdragen in 1S12, toen bijna alle Duitsche Vorsten in
Dresden bogen voor den Fransclien overweldiger, wilden
uitwisschen op Franschen bodem. Dit leger werd aangevoerd
door officieren, die den weg in Frankrijk beter kenden
<lan de Franschen zelf, door generaals, bezield door 't genie
van een Von Khoon, Moltke en Bismarck.
Nooit is een natie zoo vernederd, als de Fransche in
dezen oorlog. Inderdaad was Frankrijks lot beslist den 2
September 1870, toen Napoleon 111 zich bij Sedan moest
overgeven aan Koning Wilhelm, met 80000 soldaten en
70 generaals. Frankrijk heeft toen nog een half jaar ge-
worsteld tegen den ijzeren band, dien de met wiskunstige
nauwkeurigiieid voortschrijdende Duitsche legers het aan-
legden, heeft het moeten aanzien, dat in de Koningszaal te
Versailles den Pruisisclien Koning de Duitsche Keizerskroon
wei'd op de slapen gedrukt, heeft het vijandelijke legei' do
poorten van Parijs zien binnentrekken, en heeft moeten toe-
stemmen in den vernederendsten vrede, die ooit gesloten
werd.
Intusschen was de Republiek uitgeroepen en was Napo-^
leon III krijgsgevangen. Hem was tot verblijf aangewezen
Wilhelmshöhe. Fen burgerman, die dit verrukkelijk gelegen
park bezoekt, roept onwillekeurig uit: »Hier wil ik voor mijn
leven lang verbannen zijn."
Anders is 't met een num, die twintig jaren ovei' een
groote natie heeft geheerscht, van wiens gril het afhing, of
in Furopa vrede of ooi-log zou zijn, den neef van den
gro(Jten Overweldiger. (Jrievend moet het geweest ziji\