Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
eigen paleis gevangen zat, eenige troost geweest is voor
Napoleon III, toen ook hij, na de overgaaf van Sedan, hier
vertoefde, is moeilijk te zeggen: maar in elk geval was
de e.\-Keizer niet de eerste Bonaparte. wien het prachtige
Wiliiemshöhe tot een gedwongen verblijf werd aangewezen.
30. OP WILHELMSHÖHE IN IfSTO.
Dit tegelijkertijd trotsch en liefelijk gelegen kasteel, een
waar lustoord, met vijvers, parken, waterwerken, hoog
geboomte en verrukkelijke vergezichten, heeft behalve den
in N" 29 genoemden nog een anderen telg der Bonaparte's
geherbergd. Deze was een neef van Napoleon I, Napoleon
Jll,van lcS.ö2 —1870 Keizer van Frankrijk, welke waardigheid
hij even verrassend veroverde als verloor. Zijn troon, die
reeds wankelde, toen de dolzinnige staatkunde ten opzichte
van Mexico mislukt was, behoefde schraging.
Den eeuwenouden haat tusschen "t Germaansclie en "t (ial-
lische ras deed hij ontvlammen door zijn oorlogsverklaring
aan Pruisen, den 18 Juni 1870. »Naar Berlijn!" weer-
galmde het in Frankrijk, waar bijna niemand zijn zinnen
had bewaard. Elk vertrouwde op het onweerstaanbare leger
der »(jroote Natie." dat slechts de grenzen had te overschijden
o,m geheel Duitschland's bevolking naar "t oosten te doen
vlieden. »AVij zijn klaar: alles is in orde, zelfs geen knooj)
ontbreekt aan de slopkousen," snoefde de Minister van
Oorlog, Leboenf, in het Parlement. Maar de soldaten,
voor welker onderhoud het Parlement jaarlijks millioenen
had toegestaan, de kanonnen en geweren bestonden gedeelte-
lijk slechts op papier: de manschappen waren allerellendigst
uitgerust, de officieren onbekwaam, de generaals, op enkele