Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
l i
(irloeiend van toorn werpt Napoleon den brief van zich,
na den inhoud doorvlogen te liebben. Zoo'n vermetelheid
zou voorbeeldig gestraft worden. Juist stond genei'aal Kapp
gereed Parijs te verlaten, en zijn bestuur te Dantzig te
hernemen. Op hooger last moest hij zijn reis nemen over Wil-
helmshöhe, destijds het verblijf van Jérôme, en daar 's Keizers
bevelen uitvoeren. Als een bliksemsti-aal, door den Jupiter der
Tuilerieën neergeslingerd, treedt Kapp onverwacht bij den
Koning binnen, terwijl deze met eenige vrienden goeden
sier maakt. »Sire!" zoo vangt hij met zijn gewone familiariteit
aan, »ik heb van uw broeder een onaangenaam i)evel ont-
vangen." — Jérôme verbleekt: hij vergeet zelfs, Kapp een
stoel te wijzen, en in plaats van hem een glas wijn aan te
i)ieilen, drinkt hij het zijne in één teug leeg. De binnen-
gekomene haalt intusschen bedaard een blad papier te
voorschijn en leest: i>Ei(ie)i}ia)uU(i hevel des Krixers. Onze
A(lju(lant-(}eneraal Kapp zal onverwijld naar Kassei gaan
en zich met den majoor der (iendarmerie Muller naar den
Koning begeven om dezen gevangen te nemen. De Koning heeft
achtenveertig uren kamerarrest. Pigault-Lebrun, de opsteller
van den onbeschaamden brief onzes broeders, gaat voor twee
maanden naar de gevangenis en wordt vervolgens onder be-
hoorlijk geleide naar Frankrijk teruggezonden. Wij machtigen
den Generaal de strengste maatregelen te nemen, ingeval
iemand zich tegen de uitvoering onzer bevelen mocht ver-
^-etten. xapolkon."
En Jérôme? Ditmaal was hij verstandig genoeg zich te
schikken naar den wil van zijn gestrengen broeder. Onder
bewaking van zijn eigen garde-officier begaf hij zich bedaard
naar zijn kamer, om de opgelegde straf te ondergaan. —
Of de gedachte, dat eenmaal een Koning hier in zijn