Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
ik het overschrijven. Laat ze dan in Parijs ook eens lachen.''
— Lebrun zet zich aan de schrijftafel, en nog dien eigen
dag zendt Jérôme den volgenden brief aan den Keizer:
»Verheven broeder Xapoleon, Keizer der Franschen! Ik heb
de vermaningen van U^ve Majesteit ontvangen en waardeer
ze. AVat uw bevelen betreft, ik ben Koning en geef bevelen,
maar ontvang er geen. Uwe Majesteit verwijt mij, dat ik
het tafelgenot bemin. Ik geef toe, dat ik degelijke voeding
verkies boven den ijdelen wierook van den roem; ik ben
een smaller, als men wil, maar een slemper ben ik niet.
AVaarom zou een koning niet heerlijk mogen eten? Uwe
Majesteit verwijt mij mijn gedrag tegenover de Koningin.
Gij hebt mij gedwongen haar te huwen, maar gij kunt mij
niet dwingen haar iief te hebben. »Is zij geen groote dame
genoeg voor u vraagt gij. »Voor den broeder van Xapoleon
is niets groot genoeg", hebt gij zelf mij meermalen gezegd.
Ik zelf verkoos geen groote dame en was tevreden met
mijn koopmansdochter (i). (iij berispt mij. omdat ik geen
vorstelijk vertoon maak. Ik houd er niet van, het walgt
mij; maar ook al hield ik er van, dan paste al die praal
tocii weinig bij mijn gestalte en mijn houding: twee zaken,
die in onze familie juist niet zeer indrukwekkend zijn.
Overigens heb ik mijn hof naar het uwe ingericht; ik kleed
mij zelfs zooals gij; wat kunt gij rxieer verlangen? Ik heb
Merfeldt tot Prefect van Hanover benoemd, omdat hy een
beter ambtenaar dan gezellig kamerheer is. In mijn per-
soonlijken dienst zie ik niet graag vreemden; ik kan het
beter met mijn vorige landslieden vinden.
Geloof mij intussehen, enz.
Jérôme."
(') Elisabeth Patterson, met wie Jerome in 1803 te Baltimore gehuwd was,
doch van wie hij, oj) Napoleons bevel, zich in 1805 had laten scheiden.