Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page

voor mijn raadgevingen, mijn vermaningen en bevelen,
(rij verwaarloost de regeering, bemoeit n volstrekt niet met
zaken en houdt zelfs uw waardigheid niet op. "Weet, dat
het koningschap een beroej) is. dat men leeren moet, en
dat er zonder uiterlijk vertoon geen souvereiniteit i)estaat.
Gij houdt alleen A'an slempen en pret maken: liet eerste
verstompt uw verstand, het tweede maakt u bespottelijk.
Blijf een half uur aan tafel, dat is lang genoeg, en l)eperk
uw uitspattingen. De Bisschop van l'aterborn, dien ik u
tot aalmoezenier gegeven heb, schrijft aan mijn Minister van
Eeredienst, dat gij u nooit met hem over geestelijke aan-
gelegeniieden onderhoudt. Dat is erg; men moet in alles
belangstellen, ook in den Godsdienst. Gij hebt uw kamer-
heer Mei'feldt naar Hanover verbannen, omdat, naar gij
hem gezegd hebt, zijn aaidioudend geteem over de étiquette
u lastig viel. Xu nog fraaier; denkt gij dan zelf in staat
te zijn uw koningsrol te spelen, als niemand u daarin on-
derricht? Koep Merfeldt terug: ik laat u nog den schijn,
dit vi'ijwillig te doen. (Hj verwaarloost de Koningin. Is een
Wurtembergsche Koningsdochter voor u nog geen groote
dame genoeg? Uw levenswijs maakt u bespottelijk eri ver-
achtelijk, en zoo gij die niet verandert, zal ik daaraan
een einde weten te maken. Wat ik verder in uw belang-
en dat van uw natie te zeggen heb, deel ik mee aan uw
-Minister Siméon, die u daarvan in kennis zal stellen.
Xapoi.kox."
Beurtelings lachend en brommend had Jérôme dezen
brief gelezen of liever hooren lezen, want Pigault ].,ebrun,"
zijn secretaris, had hem het onduidelijke schrift des Keizei's
moeten ontcijferen. — »Xog al raak, vind je niet. L(>brun?"
vraagt de Koning schertsend aan zijn secretaris. »Maar
ditmaal zullen we er op dienen. Gij maakt mij terstond
een antwoord gereed, maar tlink, op pooten, hoor, dan zal