Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
Het (Iroote Blad(i), dat uwe koningen tot burgers,
Tot vorsten uwe burgers maakt?
Hebt gij der zeeën oppermaclit
Weleer niet op miljoenen strijders
Bevochten in den heldenkamp?
Wien dankt gij dit? o Bloost, gij volkren dezer aarde:
"Wien anders dan uw moed en uwen degen?
Kampzalige, zie neer op deze vlammenspuwende kolossen,
Zie neer en spel nw ondergang vooruit!
Hang blikt op u heel de aardbol neer,
En aller vrije mannen harten kloppen.
En alle goede en eedle zielen jammren
■Met. deernis over uwen val.
De almachtge Godheid zag terneer;
Ze zag Castielje's trotsche leenwenvlaggen wappren.
Zag dreigend open Englands gapend graf.
»Moet," sprak zij, »moet mijn Albion bezwijken?
Verdwijnen deze heldenstam?
Der gouden vrijheid laatste toevluchtsoord
Vernietigd worden? Moet geweld nu heerschen
Op d'aardbol, ongestoord en vrij van schaamte?
Xooit," riep zij, »zal'k der vrijheid paradijs.
Der menschenwaarde sterkste schild verlaten!"
De almachtge Godheid blies.
En heel de Armada stoof naar alle winden(-).
(Xaar Schim,kr.)
(') ])e Magiia Cliarta.
(-) Zinspeling op het opschrift, dat Kli/.abeth liet zetten oj) den ge-
denkpiMining, ter herinnering aan den ondergang der Ünoverwinnelijlio
Vloot geslagen: »(iod heeft geblazen, en ze zijn verstrooid."