Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
voldeed zoo uitnemend, dat niemand der aanwezigen de
beroemde l'atti miste.
28. DE OXOVERAVlXXELIJIvE VLOOT.
Ze komt, ze komt, de trotsciie vloot van 'tZuiden,
De AVereldzee krimpt onder haar;
ilet ketenklank en dwang van 'tvrij geweten
En duizend donders nadert zij.
Een drijvend heir van vreeslijke oorlogsschansen,
(De Oceaan zag haars gelijken nooit.)
Onoverwinlijk noemt men ze;
Vaart zij daar ginds op de beangste baren,
Den trotschen naam verklaart
De schrik, dien ze om zicii heen verspreidt.
Met rustig, statig golfgewemel
Draagt zijnen last de siddrende Xeptuun;
Zoo, met verwoesting in haar midden.
Komt zij daaraan, en alles buigt en zwygt.
U tegenover houdt zij stand.
Gelukkig eiland, koningin der zeeën!
U dreigen deze gallioenen-heiren.
Grootmoedige Brittannia!
"Wee, wee uw vrijgeboren volk!
Daar zweeft zij als een zwangre onweerswolk.
Wie heeft dat kostbaar kleinood u verworven.
Dat tot de wereldheerschappij u riep?
Hebt gij niet zelf, door trotsche koningen gedwongen.
Der wetten wijste uitgedacht?