Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
<Iankbcmrhei(l aan te nemen. Ik heb dezen morgen echter
een schromelijke vergissing begaan: het doosje met diaman-
ten ringen, dat ik n heb overhandigd, moest ik niet hier
maar ergens anders afgeven. Mag ik u dus verzoeken her
mij terug te geven en mij mijn vergissing niet kwalijk te
nemen?''
Te laat besefte de zangeres haar dwaasheid. Zuchtend
reikte zij den bediende de heerlijke diamanten over.
De les was gevoelig geweest, maar Adeline scheen er
nog Aveinig door geleerd te hebben.
Eenige maanden daarna bevond zij zich in Fetersburg.
Daar zou zij op een avond zingen in de gezelschapszaal
•eener Russische vorstin; zij bedong daarvoor 5000 franken,
hetgeen aangenomen werd. Tntusschen vernam zij, dat
<leze vorstin ongemeen rijk was en besloot dus bij haar
voor niet minder dan 6000 franken te zingen. Het een-
nuuil gesloten accoord was evenwel niet meer te veranderen,
maar Patti meende toch haar doel te kunnen bereiken. Op den
bepaalden dag liet zij weten, dat zij een weinig ongesteld
was en dus niet kon komen zingen, in de verwachting, dat
<!e vorstin terstond zou komen toesnellen en haar door
aanbieding van meer geld zou trachten over te halen. Dan
ware zij natuui'lijk weer geheel hersteld geweest. Zij wachtte
echter te vergeefs. De voj-stin ree<l niet naar Patti, maar
naar een andere zangeres, die de uitnoodiging aannam,
mits zij nu evenveel kreeg als Patti bedongen had, »Hadt
gij mij vroegei' gevraagd," voegde zij er bij, »dan zou ik
het A'oor minder gedaan hebben.''
Toen Patti zag, dat de vorstin niet kwam, werd het
haar bang om het hart; zij schreef haastig een briefje, dat
zij weer geheel hersteld was en van avond zou komen
zingen; maar de vorstin antwoordde, dat zij Mevrouw Car-
ralha reeds uitgenoodigd had. Deze, ofschoon onvoorbereid.