Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
eeii weenioedigen blik geslagen te hebben op alle ledige
plaatsen. Eerst na dezen stommen afscheidsgroet aan Inin
doode broeders nam de treurige maaltijd een aanvang.

HEGEEKLIJKHEIÜ EX KUNST.
Bij gelegenheid (hit de beroemde zangeres Adeline Patti
als Primadonna in Parijs vertoefde, werd zij nitgenoodigd
een paar aria's te komen zingen op een avondpartijtje in
een zeer aanzienlijken kring. Zij voldeed aan dit verzoek
en oogstte als altijd ongehoorden bijval. Den volgenden
morgen zond de gastheer haar een doosje met een paar
kostbare diamanten oorringen, ter waarde van 8000 franken.
Adeline was met dit geschenk zeer vereerd. Zij schreef
eenige regels van dankbetuiging aan den milden gever,
doch voegde er in een postscriptum bij, dat Mijnheer ver-
geten had de 4000 franken in te sluiten, den gewonen
prijs, waarvoor zij in een gezelschap zong.
De schenker der diamanten kon zijii oogen niet gelooven,
toen hij dit las. Hij had immers mogen verwachten, dat
de zangeres uiterst voldaan zou zijn, en nu vorderde
zij nog betalingI Hij besloot daarom haar gevoelig te straffen
voor haar onbeschaamdheid. Onmiddellijk gaat hij naar een
juwelier, koopt een paar oorringen van een paar honderd
tVanken en voegt daarbij de door de zangeres bepaalde
som. Zijn bediende zal een en ander overbrengen en wordt
bij Patti toegelaten: »Mijnheer,'' zoo zegt hij, »heeft uw
briefje ontvangen en vindt uw rekening zeer billijk. Hij
vi-aagt u om verschooning, dat hij vergeten had het bedrag
daarvan vroeger over te maken; hier is het en tevens een
kleinigheid, welke hij u verzoekt als een bewijs zijner