Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
08
lende grootheid en vernedering nog dikwerf met weemoed
aan zijn vroegere schutsgodin. Ximnier zeker heeft de her-
innering aan zijn trouwe Josephine hem meer moeten treffen
dan toeij hij, na den slag bij Waterloo, zijn troonsafstand
teekende in datzelfde Malmaison, waar hij zulke dagen met
haar had doorgebracht, en waar zij ruim een jaar te voren
overleden was.
27. XOG ELF.
Op den 4 Juli 1862, den verjaardag der onafhankelijk-
heidsverklaring van de Yereenigde Staten, zaten de zeven-
endertig officieren van liet 108e regiment van het Bondsleger
aan een welvoorzienen disch in het Unie-hôtel te Boston.
Morgen moeten zij afmarcheeren om den kamp op leven
en dood met hun zuidelijke broeders aan te gaan. AVie
weet hoe velen hunner in dien kamp zullen bezwijken!
Daaraan denkt nu echter niemand; allen zijn vol geest-
drift voor de zaak der Unie, allen vol hoop op een spoedige
overwinning. Menig glas wordt geledigd op den goeden
uitslag van den burgerkrijg, op den voorspoed der bonds-
wapens, op het heil van het A'aderland, en allen verbinden
zich, onder het opheffen hunner schuimende bokalen, om
na het einde van den krijg hier, in dezelfde zaal, vereenigd
het feest der overwinning te vieren.
Drie jaren zijn sedert verloopen; op den 4 Juli 1865
zon andermaal feest gevierd worden in hetzelfde Unie-hôtel.
AVeer was hier de tafel gedekt en zevenendertig 'stoelen
wezen het aantal gasten aan, dat men verwachtte. Slechts
elf traden er binnen. Zwijgend schaarden zij zich in een
wijden kring om de tafel, elk achter een stoel, maar nie-