Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
gelatenheid elke krenking, elke beleediging van den man,
dien zij zoo innig- vereerde. Zij voorkwam zijn wensclien.
zij schikte zich naar zijn luimen, zij deed al wat hem aan-
genaam kon zijn, zij volgde hem gewillig uit de zLekekanier
naai' de balzaal om daar op zijn bevel te schitteren en een
opgeruimd gelaat te toonen: de arme vrouw, die soms
bibberde van koorts en ineenkromp van pijn.
Toch kon alle opoffering, alle verkleefdheid der trouwe
gade den schrikkelyken slag niet vooi'komen, die haar
dreigde te treffen. Napoleon Avilde de stichter eener
dynastie zijn, en Josephine had hem geen kinderen geschon-
ken. Sinds lang had hij daarom reeds gedacht aan een echt-
scheiding; eindelijk was hij daartoe, in overleg met zijn
kabinet, besloten.
Den 4 Dec. 1<S09 zat hij voor iiet laatst met haar aan
tafel. Xa den maaltijd zond hij de bedienden weg en bleef
met zyn vrouw alleen. Een pijnlijke stilte heerschte gedurende
eenige minuten. Somber en onheilspellend staarde de Keizer
voor zich; hij sidderde over zijn geheele lichaam. Daar greej)
liij plotseling de hand der Keizerin, legde die op zijn borst
en spi-ak: »Mijn Josephine, gij weet, hoezeer ik u bemind
heb. AI wat ik ben, dank ik aan u, maar mijn bestemming
is nuK'htiger dan mijn wil. In het belang van Frankrijk
moet ik......." — »Houd op, houd op!" gihle de
arme verstootene: »Jk wist dati Ik verwachtte dat! O
Hemel, die slag zal mij dooden.''
En bijna waanzinnig van smart wrong de diep gekrenkte
vrouw de handen samen en viel bewusteloos op den grond.
Twaalf dagen later werd de echt wettig ontbonden.
Josephine verliet de Tuilerieën en betrok een landhuis in de
nabijheid van Evreux, waar zij aanvankelijk zeer afgezonderd
leefde. Haar genegenheid vooi' Napoleon bleef niettemin
steeds dezelfde, en ook de Keizer dacht in zijn afwisse-