Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Kitmeester late mij maar gerust meerijden; ik zal op kom-
mando er zoo goed op inhakken als iemand; maar één
verzoek zou ik toch wel willen doen."'
— »En dat is?"
— »Als het ongeluk wil, dat ik in de schermutseling
val, dan moest de Heer Eitmeester gelasten, dat ik op het
oude kerkhof begraven worde."
25. AAEDSCHE AVISSELIXG.
Frankrijk herleefde weer na den val van het Schrikbe-
wind. Met het verdwijnen der guillotine hadden ook de
somberheid en ingetogenheid plaats gemaakt voor de ge-
wone opgewektheid en genotzucht der levenslustige Parijze-
naars. De wet erkende nog Avel geen anderen titel dan
dien van »burger"' en »burgeres", maar in de aristocrati-
sche salons wemelde het niettemin van bedienden in liverei,
die de bevelen vroegen van »Mijnheer den Baron" of »Me-
vrouw de Burggravin". Weer hielden de adellijke familiën
en hooggeplaatste ambtenaren hun partijtjes en soirées:
weer lachte en schertste en danste Parijs als in de schitte-
rendste tijden van het koningschap.
Het glanspunt der toenmalige vereenigingen was de wo-
ning van Generaal Barras, Lid van het Uitvoerend Bewind
en destijds de alvermogende man in Frankrijk. In zijn
schitterende salons verscheen al wat Parijs voornaam telde,
deze uit plicht, gene uit hoffelijkheid. Onder de vrij ge-
trouwe bezoekers behoorde ook een jong generaal, die
reeds als majoor der artillerie zijn sporen had verdiend bij
de belegering van Toulon, zich later in Italië bijzonder on-
derscheiden, maar vooral de aandacht getrokken had door