Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
menschen in Dobrnow gestorven waren, werd er niemand
op de nieuwe rustplaats begraven. De betrekkingen der
overledenen hielden hun afgestorvenen thuis en weigerden
bepaald ze derwaarts te laten brengen. »Op het oude kerk-
hof konden wij veel zaliger worden," was het voortdurend
weigerend antwoord der eenvoudige dorpelingen, wanneer
de burgerlijke overheid hen trachtte te overreden in hun
eigen belang aan de wet te gehoorzamen. — »ilaar de
nieuwe begraafplaats is toch ook gewijd, kinderen," zei de
oude, eerwaardige pastoor, »gij hebt dit immers allen ge-
zien. Legt dus daar uw dooden ter rust, die anders de
geheele Gemeente zullen verpesten." — »Op het oude
kerkhof konden zij veel zaliger worden," was het bescheid
en daarmee hield het eenparig verzet der ingezetenen aan.
Het spreekt echter van zelf, dat die toestand zoo niet
blijven kon. Nu de Dobrnowers doof bleven voor verma-
ningen en bevelen, moesten er wel strengere maatregelen
genomen worden om de besmetting te keer te gaan. Een
eskadron uhlanen kreeg daarom bevel de plaats te bezetten
eu elk neer te sabelen, die zich zou verzetten tegen het
begraven der lijken op den nieuwen godsakker, waarmee
van regeeringswege personen belast werden. Onder deze
uldanen bevond er zich een, die in Dobrnow thuis hoorde.
De kommandant van het eskadron wist dit. Alvorens naar
de weerspannige plaats te vertrekken, laat hij dezen uhlaan
bij zich komen en zegt hem: »Grawinsky, uw geboorte-
1 laats is oproerig; uw boeren willen hun dooden niet op
het nieuwe kerkhof laten begraven. We zullen het hun
wel leeren. Maar als het zoover moet komen, wil ik niet
dat gij mee op uwe ouders, bloedverwanten en vrienden
zult inhakken; dat zou wat erg zijn. Gij hebt dus stal-
wacht."
»Niet noodig. Heer Ritmeester!" hernam de andere. »De