Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
zult de bewakers zijn van den staat, de zuilen, waarop het
gebouw der raenschelijkheid verder wordt opgetrokken.
Ieder van u, mijn jongens, heeft aanspraak op den Presi-
dentszetel. Waarom zoudt gij nu niet reeds beginnen
met u voor het Presidentschap te bekwamen? En gij, mijn
dochters, kunt wel geen President worden, maar elk
uwer kan tot waardigheid van Presidentsvrouw opstijgen.
Dat moet gij allen wel in het oog houden, en daarom
moet gij allen uw best doen om u voor die hooge betrek-
king voor te bereiden. Alles wat de mensch onderneemt
om zich waarlijk te verheffen, moet de goedkeuring weg-
dragen van Hem, die ons aller lot bestuurt.. Dat is mijn
innige overtuiging. De tijd is lang voorbij, dat geboorte
en stand alleenheerschend waren. De eerste vraag van
den tegenwoordigen tijd luidt: »Is het een braaf en kun-
dig mensch?" Xog eens dus, kinderen, iveest uw eigen o/j-
voeders. Weest vlijtig en spaarzaam; verrijkt uw geest met
alles wat goed is; laat geen oogenblik nutteloos veiioren
gaan, en weest verzekerd, dat de toekomst uw moeiten
i'ijkelijk loonen zal."
24. GELOOF EX KRIJGSTUCHT.
De typhus heerschte in een Poolsche streek van Oost-
Pruisen en onder andere ook in de Gemeente Dobrnow.
Van oudsher was het hier gebruik geweest de lijken te
begraven om de kerk, die in het midden van het dorp
stond. Thans werd dit van hooger hand verboden en tevens
gelast een nieuwe begraafplaats aan te leggen buiten de
kom der gemeente. Aan dit bevel werd onmiddellijk uit-
voering gegeven, maar, ofschoon er sedert verscheiden