Boekgegevens
Titel: Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Auteur: Bosman, J.M.H.
Uitgave: Meppel: H. ten Brink, 1894
2e herz. en gew. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2192
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205733
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kijkjes in de historie: voor de hoogste klasse en de bibliotheek der lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
vlakkiglieid, gij zoowel, wien het toeval overvloed schonk,
als gij, die in behoeftige omstandigheden verkeert.
Gij, wien grootere voordeden geschonken zijn, moet niet
trotsch of ijdel zijn, omdat uw ouders u een weinig beter
kleeden of wat meer laten leeren; gij moet weten en ge-
voelen, dat uw ouders en onderwijzers alleen u niet geheel
kunnen opvoeden. Of uw verwanten rijk of arm zijn, of
gij veel of weinig onderwijzers hebt, gij zelf moet het
meest bijdragen tot uw opvoeding, yij moet mc eigen op-
voeders 7.ijn. Ouders, verzorgers, onderwijzers zijn niets
anders dan de middelen in uwe hand, waardoor gij u-zelf een
weg moet banen door dit leven. Beeldt u echter nooit in,
dat gij iets beters zijt dan uw minder bevoorrechte of
mindei' bekwame makkers. In plaats van laag op hen neer
te zien en daardoor hun toestand nog drukkender te maken,
moet het uw trots zijn hen op te heffen tot het peil, waar-
op gij zelf u bevindt. Het is altijd mijn overtuiging ge-
weest, dat de groote massa der menschen naar boven ge-
trokken kan worden. Hoe gelukkig zouden de volken zijn,
wanneer dat doel bereikt was!
Mijn waarde zoons en dochters, gelooft het, wat ik u
in waarheid en oprechtheid zeg: Als ik in staat was om u
iets te leeren, dat u allen op een hooger geestelijk en ze-
delijk standpunt kon voeren, ik zou daarop trotscher zijn,
dat dat ik veertig maal tot President gekozen werd. Ziet
rondom u. Hier staat het huis van den President en daar
tegenover het Kapitool van een machtige natie, daar zetelen
de mannen, die de wetten geven en ze handhaven. Gij ziet
thans tegen hen op als tegen verhevene wezens. Denkt echter
eens een oogenblik na; gy zijt onze opvolgers; gij zult
oogsten, wat wij gezaaid hebben. Al deze gebouwen en de
geheele regeering zal eens onder uw toezicht komen; gij
zult de mannen kiezen, die hier zullen plaats nemen, gij